Blackboard Help

Relatieve link

print

Om met een relatieve link te kunnen werken, dien je eerst te weten wat het is. Een relatieve link kun je uitsluitend toepassen wanneer je verwijst naar een bestand/locatie binnen dezelfde omgeving.

Zoals bijvoorbeeld binnen Blackboard. Wanneer je naar een andere website wilt verwijzen gebruik je dan ook géén relatieve link.

In principe is deze instructie vooral bestemd voor docenten en eLCO’s. In sommige gevallen kun je echter als student hier ook baat bij hebben.

Relatieve links pas je uitsluitend toe binnen “items” in een Course of als eLCO zijnde in de banner van jouw Academie. Allereerst dien je te weten hoe je een link maakt binnen Blackboard. Dat leggen we hieronder aan je uit.

Ook moet er iets zijn waarheen je wilt linken, in dit voorbeeld gebruiken we hiervoor de Content-tab maar het kan elk willekeurig onderdeel binnen Blackboard zijn.
Geef een rechterklik op de link waarnaar je wilt “linken”.

Klik nu op [copy shortcut] (afhankelijk van je browser kan hier iets anders staan zoals bijvoorbeeld “Copy link address”)
Navigeer nu naar de plaats waar je deze link wenst in te voegen.

(Eerder gaven we al aan waar dit mogelijk is. Het is niet mogelijk in een Course/Community menu).

In dit voorbeeld nemen we een link op binnen een Item in een Course. (Hoe je een item maakt lees je hier)

Navigeer naar het item waar je de link wilt opnemen
Klik op de [Chevron] (uitklapmenu) en klik op [Edit]

Nu zit je in de editor, selecteer de tekst waarachter je de link wilt hangen.

Klik nu op het ketting/link icoontje in de knoppenbalk.

Plak nu in het veld “Link Path” de zojuist door jou gekopieerde link.
Vervolgens klik je op [Insert]

Je komt hiermee terug in het item. Klik nu in de knoppenbalk op het HTML knopje

Nu opent zich de HTML-editor waar je iets soortgelijks ziet als hieronder:

Haal de blauw gemarkeerde tekst weg (Dus https://bb.avans.nl) en klik op [Update]

Je keert terug naar de normale editor hier klik je op [Submit] nu is jouw link relatief.

Noot voor eLCO’s, indien voor jouzelf een afbeelding wel zichtbaar is in de academiebanner, maar voor studenten niet. Kijk dan via bovenstaande methode naar de HTML-code en verwijder https://learn.avans.nl daarna zal de afbeelding ook voor studenten zichtbaar zijn.

Tags: , ,

%d bloggers like this: