Blackboard Help

Self and Peer assessment evaluatie (Student)

print

Indien een docent “Self and Peer assessment” heeft aangezet is het de intentie dat studenten elkaar beoordelen. Eerst maken de studenten de opdracht welke vanuit de Course ontsloten is en naderhand kunnen ze elkaar gaan evalueren/beoordelen.

Navigeer naar de Course waarbinnen de Self and Peer assessment opdracht staat welke je reeds hebt volbracht.
Klik de Courselink van deze opdracht aan. (In ons voorbeeld is dat “Documenten”) Nu komt het volgende scherm in beeld.

Klik hier op [View/Complete Assessment]
Nu komt onderstaande scherm in beeld:

Hier klik je op de naam van de student welke je wilt “beoordelen”, in het voorbeeld User 1 of User 2
Na het aanklikken van de gebruikersnaam kun je desgewenst feedback geven en punten toekennen, waarna je op [Submit] klikt.
Nu ben je klaar.

Leave a Reply

%d bloggers like this: