Blackboard Help

FeedbackFruits en het Grade Center in Blackboard

print

Automatisch wordt er bij een nieuw aangemaakte FeedbackFruits-opdracht een kolom aangemaakt in het Grade Center van Blackboard.

Meer informatie over het Grade Center van Blackboard vind je hier.

Geen kolom in het Grade Center? 
Indien je van de opdracht geen kolom wil in het Grade Center kun je dit wijzigen. Let op: je kunt dit pas wijzigen nadat de opdracht is opgeslagen. 

Klik hiervoor op het chevron-symbool van de opdracht en dan op Edit.

Je ziet nu dat er een optie is bijgekomen bij Grading, namelijk Enable Evaluation.
Zet Enable Evaluation op No en klik vervolgens op Submit om op te slaan.
Er zal nu geen kolom verschijnen in het Grade Center voor deze opdracht.

Cijfer in het Grade Center
Voor de Peer Review en Group Member Evaluation functionaliteiten kan er automatisch een cijfer worden gestuurd naar het Grade Center in Blackboard. Het cijfer is alleen zichtbaar in Blackboard, niet in FeedbackFruits.

Bij het bepalen van het cijfer worden alleen ratings meegeteld. Rubrics en open vragen worden niet meegeteld.

Voor de andere FbF-functionaliteiten wordt er niet automatisch een cijfer gestuurd naar het Grade Center in Blackboard. Desgewenst kan de docent een cijfer toevoegen in het Grade Center.

Het cijfer dat gestuurd wordt naar het Grade Center wordt als volgt berekend:
(AVG (total points – MIN)) / (MAX – MIN).

Het maakt niet uit of er is gekozen voor een puntenschaal van 1 tot 7 of 0 tot 6. Het percentage blijft hetzelfde. Dit percentage wordt omgezet in een cijfer afhankelijk van het aantal punten wat is ingevuld bij Points possible bij het instellen van de opdracht. Er kan worden gekozen tussen een schaal van 3, 5, 7 of 10 punten als criterium, die studenten invullen om hun beoordeling te geven.

Let op: Er wordt alleen een cijfer verstuurd naar het Grade Center in Blackboard als er een deadline wordt ingesteld voor het geven van feedback in FeedbackFruits. Wanneer de deadline is verstreken wordt het cijfer naar het Grade Center in Blackboard verstuurd.

Tags: ,

%d bloggers like this: