Blackboard Help

Hoe gebruik je het Inschrijfsysteem ?

print

Wat is het?

Het inschrijfsysteem is voor diverse soorten inschrijflijsten te gebruiken. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld deelname aan een bepaalde (extra) cursus, niveau van een cursus die op verschillende niveaus wordt aan geboden, deelname aan een excursie of het intekenen op een bepaald tijdvak op een bepaalde dag voor bijvoorbeeld een presentatie.
Het systeem is niet bedoeld voor het inschrijven voor toetsen want dat loopt via Osiris.

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Met het inschrijfsysteem kan een docent binnen zijn Blackboard course zelf inschrijflijsten aanmaken .
Per inschrijflijst zijn meerdere vragen mogelijk met elk meerdere keuze alternatieven. Indien nodig kan men binnen het systeem ook een of meerdere keuze opties begrenzen omdat er een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar is. Inschrijflijsten zijn gekoppeld aan een course of community en mensen met een Intrsuctor of TA rol binnen deze course of community hebben toegang tot de beheerfuncties van het inschrijfsteem.

soort vragen

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Het inschrijfsysteem gaat uit van inschrijflijsten met 1 of meerdere multiple choice vragen. Daarnaast is het mogelijk om bij een antwoord alternatief/keuze optie een invoervak voor vrije tekst te laten tonen zodat de gebruiker aanvullende informatie bij zijn of haar keuze kan doorgeven.

Tip:
Gebruik de mogelijkheid van het vrije invoervak indien mensen hun keuze moeten toelichten of motiveren.

Beschikbaarheid

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Bij het aanmaken van een inschrijflijst kan worden aangegeven in welke periode mensen zich kunnen inschrijven. Mensen die zich buiten deze periode proberen in te schrijven krijgen de melding dat de inschrijving gesloten is. Indien nodig kan de inschrijfperiode worden verlengd. Dit kan men doen door de inschrijving te wijzigen .

nieuwsbericht

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Indien gewenst kan het systeem bij het aanmaken van een nieuwe inschrijflijst ook een nieuwsbericht (announcement) publiceren met daarin een link naar het inschrijfformulier. De tekst van het nieuwsbericht kan worden opgegeven bij het aanmaken van de inschrijflijst. Het nieuwsbericht is in dezelfde periode zichtbaar als de periode waarin de inschrijflijst openstaat.

Tip:
Indien men geen nieuwsbericht wilt laten publiceren dient men bij het aanmaken van de inschrijflijst de tekst bij “Announcement” leeg te laten.

Na het aanmaken van de inschrijflijst kan men het eventueel gepubliceerde nieuws bericht aanpassen door de inschrijflijst te wijzigen . Ook kan men de normale blackboard functies voor het aanpassen van een announcement gebruiken.

Meerdere keuzes

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Indien gewenst kan men bij het aanmaken van een inschrijflijst aangeven hoeveel keuzes een gebruiker per vraag maximaal mag doorgeven. Standaard staat dit ingesteld op 1.
Indien men een gebruiker de mogelijkheid geeft meerdere keuzes per vraag te laten doorgeven kan men ook aangeven of de gebruiker een rangorde (eerste keuze, tweede keuze, derde keuze) moet aangeven of niet.

Keuzeopties begrenzen

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

In bepaalde situaties komt het voor dat er maar een beperkt aantal personen een bepaalde keuze mogen maken omdat de capaciteit van een practicumlokaal of een excursiebus beperkt is. Het systeem voorziet hierin door de mogelijkheid te bieden per keuze optie een limiet op te geven om het maximaal aantal inschrijvingen op de betreffende keuze te begrenzen.

Tip: Gebruik de mogelijkheid om keuzeopties te begrenzen indien je het totaal aantal mensen evenredig wilt verdelen over de geboden keuzeopties. Bij 10 keuzeopties voor een groep van 100 studenten kun je bijvoorbeeld de limiet op 10 zetten om ze netjes te verdelen of bijvoorbeeld op 12 als je ze wel een beetje wilt verdelen maar niet perse gelijke groepen wilt hebben.

Foute Keuzes

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Indien een gebruiker een foute keuze doorgeeft of bij nader inzien een andere keuze wil maken kan iemand met Intrsuctor of TA rechten binnen de course de keuzes van de betreffende gebruiker verwijderen zodat deze een nieuwe keuze kan maken. Indien men bij het aanmaken van de inschrijflijst heeft aangegeven dat de gebruikers de inschrijflijst mogen raadplegen en dat ze ook zelf hun eigen keuzes mogen aanpassen kan een gebruiker ook zelf zijn reeds gemaakte keuzes verwijderen om zodoende een nieuwe keuze door te geven.

TIP:

Je kunt de instellingen voor het al dan niet kunnen inzien van de inschrijflijst en het verwijderen van eigen keuzes veranderen door de inschrijflijst te wijzigen en bij “Gebruiker mag het keuzeoverzicht raadplegen” en “gebruiker mag eigen keuzes verwijderen” de gewenste instellingen te kiezen.

De keuzeopties in de inschrijftool dienen minimaal 2 tekens lang te zijn.

Leave a Reply

%d bloggers like this: