Blackboard Help

Portfolio delen met een andere Blackboard gebruiker.

print

Hoe deel je jouw portolio met iemand? Ofwel hoe lever je het portfolio in?
Ga naar je Portfolio via het Global Navigation Menu


Klik op [Tools]
Klik op [Portfolios]
Je komt nu in het overzicht van jouw Portfolio’s
Er zijn twee verschillende weergaven, de tabelweergave en de kaartweergave
Hieronder eerst de tabelweergave

Klik op de chevron, achter de naam van het Portfolio


Hieronder hetzelfde maar dan in de “Kaartweergave”.

Klik op [More]
Klik op [Share]

Klik op [Share a Snapshot With]

Je kunt hier kiezen om je Portfolio te delen met:

  • Users
  • External Users
  • Courses
  • Organizations/Communities
  • Institution Roles

Kies je het meest gangbare “Users” kun je direct een gebruikersnaam invullen, mits je deze weet.

Sommige docenten hebben naast hun gewone gebruikersnaam ook nog een “_PreviewUser“-gebruikersnaam. Deel hier jouw portfolio niet mee, aangezien de docent dan jouw Portfolio niet onder zijn gewone login in beeld krijgt.

Veiliger is het om op de “Browse-knop” te klikken en op achternaam of indien deze zeer uniek is, op voornaam de gewenste gebruiker op te zoeken.
Heb je de bewuste gebruiker gevonden, dan vink je de “Checkbox” voor diens naam aan en klik je op “Submit“.

Het scherm waarin je nu beland biedt de optie om die gebruiker en jezelf per mail over jouw “deel-actie” te informeren.
Is het wenselijk dat er per mail geïnformeerd wordt?
Klik dan de “Checkboxes” aan voor “Send Email“en eventueel voor “Send a copy of message to self“.

Klik nu op “Submit“.

Je komt nu terug in het scherm: “Share Portfolio”.
Hier zie je dat de zojuist geselecteerde gebruiker is toegevoegd.
Deze gebruiker kan nu jouw Portfolio inzien.

Zodra de “deler” het portfolio verwijderd, kan de “ontvanger” het portfolio NIET meer inzien
zodra het portfolio een cijfer heeft gekregen (via portfolio-assignment) zal de “ontvanger” zelfs bij verwijderen van het oorspronkelijke portfolio, de beschikking houden over een “snapshot” van dit portfolio.

Zodra je het portfolio verder hebt opgebouwd, zullen deze nieuwe toevoegingen niet vanzelf bij degene met wie je hebt gedeeld in beeld komen.
Klik dan op de vuilnisbak naast de naam met wie je het hebt gedeeld, en deel daarna opnieuw de huidige momentopname/snapshot met de beoordelaar.

(Hoe ontzeg je iemand de toegang tot jouw Portfolio?)

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: