Blackboard Help

Vragen maken voor de self and peer assessment (NL-ENG)

print

Dit stelt de studenten in staat werk van zichzelf of van medestudenten te beoordelen.

Via zelfevaluatie kunnen studenten hun eigen werk nakijken en beoordelen. Hiervoor moeten ze criteria hanteren die zijn ingesteld door de cursusleider. Collegiale evaluatie houdt in dat studenten werk kunnen nakijken dat is ingeleverd door medestudenten. Hiervoor moeten ze specifieke criteria hanteren, waarna ze hun antwoorden kunnen vergelijken en opbouwende kritiek kunnen geven.

Allereerst dien je ingelogd te zijn met de rol van Instructor of Teaching Assistent, waarbij de “Edit mode” aan moet staan.

Open een cursus indien de Assessments ontbreken, dienen deze nog geactiveerd te worden via:
Control Panel – Customization – Tool Availability


(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Een vraag toevoegen aan een opdracht

 1. Navigeer naar het menu van een opdracht en kies [Edit].
 2. Op deze Edit pagina kies je [Assessment Canvas].
 3. Op de Assessment Canvas pagina, kies je [Create Question].
 4. Op de Add Question pagina, geef je de vraag informatie in en een standaard reactie.
 5. Maak de vraag beschikbaar via available.
 6. Kies nu [Submit].

Voeg een standaard of eerder gebruikte vraag toe

Je kunt een standaard vraag toevoegen zodoende kun je vlot een effectieve opdracht bouwen.
Er bestaat ook een standaard vragenset welke je kunt gebruiken om jouw opdrachten op te bouwen.
Ook tref je in dat overzicht de eerder door jou aangemaakte vragen (uit andere opdrachten) aan.
You can also find questions you’ve created in other assessments.

 1. Navigeer naar het menu van een assessment en kies [Edit].
 2. Op de Assessment Canvas pagina kies je [Search for Question].
 3. Geef een zoektekst in en kies [Go]. Of, kies meteen [Go] om een lijst te tonen met standaard-vragen.
 4. Op de zoekresultaten pagina, kunnen sommige vragen details bevatten. Kies de uitklap optie van de vraag om deze details te kunnen zien.
 5. Maak een selectie via de vakjes naast de vragen om deze toe te voegen.
 6. Kies nu [Submit].

Gebruik criteria om de reacties op vragen te evalueren Het aantal Criteria kan uiteenlopen van één naar veel:

 • Plaatst de reactie het issue in een bredere context van het onderwerp?
 • Is het een reactie welke geordend en goed georganiseerd overkomt ?
 • Was de reactie aandachtig doorgelezen? Zaten er geen grammaticale of spelfouten in?

In het algemeen kunnen makkelijke vragen veel criteria vereisen per vraag. Kortere vragen kunnen slechts één of twee criteria nodig hebben.

Voeg criteria toe aan een vraag

Je dient op zijn minst één criterium toe te voegen aan iedere vraag, zodat studenten deze kunnen gebruiken zodra zij de reacties moeten gaan evalueren. Ook moet je hierbij een puntenwaarde toekennen aan ieder criterium.

 1. Navigeer naar het menu van een assessment en kies [Edit].
 2. Op de Edit pagina, kies je Assessment Canvas.
 3. Op de Assessment Canvas pagina, ga je het menu van een vraag in en kies [Criteria].
 4. Op de Add/Edit Criteria pagina kies je [Create Criteria].
 5. Op de Add Criteria page, geef je de cireria in en de te behalen punten.
 6. Selecteer All or Nothing or Partial Credit en optioneel, allow feedback.
 7. Kies nu [Submit].

Het tellen van woorden toevoegen

Indien je de lengte van een antwoord wenst te evalueren, kun je er voor kiezen om “word count” citeria toe te passen op een vraag.
Je kunt bijvoorbeeld specificeren dat een antwoord ongeveer 200 woorden dient te bevatten. Het “Word-count” criterium kent punten toe gebaseerd op de lengte van het antwoord.
Je kunt zo punten toekennen indien het antwoord tussen de 20 en 200 woorden lang is.

 1. Navigeer naar een assessment menu en kies [Edit].
 2. Op de Edit page, kies je [Assessment Canvas].
 3. Op de Assessment Canvas pagina, ga je naar het menu van een vraag en kies [Criteria].
 4. Op de Add/Edit Criteria pagina, kies je Word Count Criteria.
 5. Op de Add Criteria page, geef je de mogelijk te behalen punten in, het aanbevolen aantal woorden en de toegestane afwijkingen.
 6. Kies nu [Submit].

Standaard criteria toevoegen

Je kunt standaard criteria toevoegen om zodoende een snelle manier te hebben om een effectieve assessment op te bouwen. Er bestaat een standaard set criteria waarmee je de opdrachten kunt opbouwen.

 1. Ga naar het assessment menu en kies [Edit].
 2. Op de Edit pagina, kies je [Assessment Canvas].
 3. Op de Assessment Canvas pagina, ga je naar het menu van een vraag en kies [Criteria].
 4. Op de Add/Edit Criteria pagina, kies je Search for Criteria.
 5. Geef een zoekwoord in en kies [Go].
 6. Op de Search Results pagina, kunnen sommige criteria details bevatten. Klik op het uitklapicoon om deze details te kunnen inzien.
 7. Selecteer het vakje naast de criteria om deze toe te voegen.
 8. Kies nu [Submit].

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: