Blackboard Help

Self & Peer assessment (NL)

print
Self & Peer assessment is een Building Block dat studenten in staat stelt werk van zichzelf of van medestudenten te beoordelen. Via zelfevaluatie kunnen studenten hun eigen werk nakijken en beoordelen.

Hiervoor moeten studenten criteria hanteren die zijn ingesteld door de cursusleider. Collegiale evaluatie houdt in, dat studenten werk kunnen nakijken dat is ingeleverd door medestudenten.

Hiervoor moeten ze specifieke criteria hanteren, waarna ze hun antwoorden kunnen vergelijken en opbouwende kritiek kunnen geven.

De criteria van een vraag vormen een manier om de antwoorden op die vraag te evalueren. Het aantal criteria kan variëren van één (“De vraag is beantwoord =4”) tot een groot aantal:

  • Zorgt het antwoord ervoor dat de materie in een bredere context van het onderwerp wordt geplaatst?
  • Is het antwoord goed geordend en is de layout overzichtelijk?
  • Is het antwoord zorgvuldig nagelezen? Geen ernstige grammaticale fouten, spelfouten of typografische fouten gevonden?

Cursusleiders kunnen beoordelingen ook plannen, zodat er voldoende tijd is voor het inzenden van werkstukken en het evalueren hiervan.  Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om eventuele inhoudsitems te raadplegen die aan de beoordeling zijn gekoppeld.

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: