Blackboard Help

Clear attempt / poging verwijderen

print

Een student heeft een opdracht ingeleverd, welke fout was.
De instructor/docent wil de student de gelegenheid geven om het document opnieuw aan te bieden, dit is mogelijk door de poging te verwijderen.

Je gaat als volgt te werk.

  • Klik binnen de course op [Grade Center]
  • Klik nu op [Full Grade Center]

Klik binnen de bewuste kolom op de chevron  naast het rondje met het uitroepteken. (In de rij van de student welke het betreft.)

Nu opent zich een nieuw menu, klik hierin op [View Grade Details]

Je krijgt nu de details te zien van deze éne gebruiker, klik hier op de knop [Clear Attempt]

Vervolgens opent zich een scherm welke om de bevestiging vraagt:

Dit is ter controle, weet je zeker dat je deze poging wilt verwijderen?

  • Zo ja, klik hier op [ok]

Nu is de ingeleverde opdracht uit het systeem verwijderd en kan de student, zijn nieuwe/juiste document opnieuw inleveren.

Let op! Indien je meerdere pogingen instelt, dan zal altijd het cijfer van de laatste poging in het Grade Center worden getoond.

avansitem

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: