Blackboard Help

Aanvragen Courses, Communities en Projectkantoren (eLCO)

print

Aanvragen van Courses, Communities en Projectkantoren
is een elco-activiteit. Wie is mijn elco? Klik hier…

De eLCO kan zijn courses aanvragen vanuit het eLCO-dashboard.

Hieronder tref je de werkwijze aan over hoe je met het aanvraagformulier werkt.
Wellicht ten overvloede, maar het gebruik van speciale tekens raden wij af, aangezien Blackboard een Webapplicatie is, kun je hiermee niet hetzelfde werken als met Word. Lees hier meer.

LET OP er staan standaard 3 werkdagen voor de verwerking van een aanvraag.

Het gaat als volgt in zijn werk, allereerst vul je alle gegevens in het excel-formulier in, zoals gewenst.
Verplichte velden:

 • Soort -CRS -PK -COM -TC (Toetscourse) -CRS-SJB (Course sjabloon) -COM-SJB (Community sjabloon) -TC-SJB (Toetscourse sjabloon)
 • Jaar (bv. 17XX (langlopend) of 1718)
 • Vak of blokcode (laatste stukje tekst van het ID)
 • Naam: Naam van de course (zichtbaar voor studenten)
 • Enroll: Self of -Instructor
 • Available: y of n
 • Guest: y of n

NB. Academienaam hoef je niet in te vullen in de kolom ‘vak’, het ID krijgt automatisch de academiecode van de aanvrager mee.

Klik hier voor het voorbeeldbestand. (Vergeet niet de “dummy-informatie te verwijderen”)

Bij sjablonen kan men in de aanvraag de velden voor JAAR en KWARTAAL leeg laten. Bij het indienen van de aanvraag krijgt men hierover wel een melding maar deze kan men op de bekende manier accepteren (het is een blauwe melding en blauw is in tegenstelling tot rood niet fataal/verplicht).
Bij sjablonen wordt de waarde bij AVAILABLE bij de verwerking altijd overruled door een N zodat sjablonen altijd als unavailable worden aangemaakt. het is niet wenselijk om enrollments op te nemen in een sjabloon.

De Course ID’s van sjablonen worden als volgt opgebouwd:

Courses: ACADEMIECODE-CRS-SJB-VAK
Projectkantoren: ACADEMIECODE-PK-SJB-VAK
Communities: ACADEMIECODE-COM-SJB-VAK
Toets courses: ACADEMIECODE-TC-SJB-VAK

(waarbij VAK de code is die men invult bij VAK in het aanvraagformulier en ACADEMIECODE de code van de academie van de elco die de aanvraag indiend)

Vrijblijvende velden:

 • Kwartaal -a-b-c-d of combinaties zoals AB
 • Template (Hier vul je het ID in van de course die je 1 op 1 wilt kopiëren
 • Enroll-code
 • Enroll-start
 • Enroll-end
 • Instructor
 • TA
 • Catalog

Vul je in het aanvraagformulier geen template in, dan zal de course gebaseerd worden op het Avans standaard-coursesjabloon.

Indien er onjuistheden in het bestand zijn geslopen, je hebt bijvoorbeeld per ongeluk een spatie ingegeven daar waar het niet mag, zal het systeem nadat je op Aanvraag Indienen hebt geklikt, de fouten in het rood accentueren.
Zodra je de muis stil houdt boven dat rode vlak, krijg je detailgegevens over de fout, bijvoorbeeld de opgegeven Instructor bestaat niet.

LET OP!! Bij het ingeven van meerdere Instructors of TA’s dien je deze te scheiden door een , Het scheidingsteken voor de kolommen dient een ; te zijn in jouw uiteindelijke CSV-bestand

Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Na het invullen van het Excelbestand sla je deze op als csv.
[tik de F12 toets aan].
Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Kies CSV (Comma seperated value) geef het bestand een naam en let goed op waar je het wegschrijft.

Ga terug naar Blackboard en klik de [Course Aanvraagtool] link aan.

Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Klik op de [Browse…] knop en blader naar de locatie waar je zojuist het bestand hebt opgeslagen.
Klik het bestand éénmaal aan met de [linkermuisknop] en klik op [Open].

Het bestand staat nu ingevuld in het scherm, zoals hieronder.

Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Klik nu op [Submit] hiermee wordt de aanvraag ingelezen.
Bij het inlezen vindt een controle plaats.
Er wordt gekeken naar bestaande gebruikersnamen, indien je instructors en TA’s hebt opgegeven, naar het ID van het sjabloon/template, en naar de toegestane leestekens in het ID van de Course/PK/Community.

Geef je hier een incorrecte waarde in, dan zullen in het controlescherm deze gegevens/”fouten” rood geaccentueerd zijn.

Vul je bepaalde velden niet in, zoals bijvoorbeeld JAAR of KWARTAAL (Dit zijn vrije velden) worden deze blauw geaccentueerd, mocht je dit alsnog willen wijzigen, kan dat hier nog, waarna je vervolgens de aanvraag kunt indienen.

Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Wil je geen KWARTAAL ingeven, kun je de “blauwe” waarschuwing negeren, door het vakje aan te vinken [Accepteer de waarschuwingen] en daarna te klikken op [Aanvraag indienen]. (Zie hieronder)
Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Zodra de aanvraag is ingelezen, komt onderstaande bevestigingsscherm in beeld.
Course-Aanvraagformulier
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Hiermee is de aanvraag ingelezen, het verwerken zal daarna plaatsvinden, zodra de aanvraag verwerkt is en alles aangemaakt, zul je hierover per mail worden ingelicht.
De verwerkingstermijn voor aanvragen is 3 werkdagen.


Opbouw codes

codeopbouw-course-id

codeopbouw-PK-id

codeopbouw-community-id

avansitem

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: