Blackboard Help

Course management verkennen (NL-ENG)

print

Wanneer iemand de rol instructor, teaching assistent, coursebuilder of grader in een course heeft, ziet deze persoon links onderin het menu “course management “.

Naam van het menugebiedBeschrijvingOnderdelen
[Course Tools]Hier kunnen alle tools, die in de course geactiveerd zijn benaderd en beheerd worden door de rollen instructor, teaching assistent, coursebuilder en grader.Welke onderdelen hier getoond worden, is afhankelijk van de vraag welke tools er in de course geactiveerd zijn. (zie [customization] > [Tool availability]). Het gaat bijvoorbeeld om: · [Annnouncements] · [Blogs · [Collaboration] · [Discussion Board] · [E-mail · [Journals · [Safe assign · [Glossary · [Self- and peer assessment
[Content Collection]Dit is een gebied met een koppeling naar de Cursusbestanden behorend bij deze course.· [Content Collection
[Grade Center]Dit is de plaats waar alle resultaten van studenten kunnen worden beheerd en ingezien.
[Evaluation]Hier kunnen instructor, teaching assistent en grader de ontwikkeling van de studenten monitoren.· [Early Warning System · [Performance Dashboard · [Course Reports
[Users and Groups]Hier kunnen cursusgebruikers en cursusgroepen worden beheerd· [Users · [Groups
[Customization]Met dit menuonderdeel worden de eigenschappen van de cursus aangepast.· [Enrollment options · [Guest- and observer access] · [Properties] · [Style · [Tool availability
[Packages and utilities]Een aantal functies ten behoeve van het importeren, exporteren, kopieren archiveren en opschonen van content.· [Bulk delete] · [Check course links] · [Course Copy · [Export/ archive course · [Import Course cartridge · [Import Package/ View logs
[Help]De hulp van Blackboard voor de rollen cursusleider, onderwijsassistent, cursusbouwer en grader.

Hoe?

Startpunt: willekeurige course, waarop men beheerrechten heeft, Course management

  • Door te klikken op de knop  van een menuitem wordt het onderliggende menu geopend.
  • Door te klikken op de knop  van een geopend menuitem wordt het onderliggende menu weer gesloten.
  • Met de knop naast [control panel] kan ook het hele menu [control panel] gesloten
    worden en vervolgens ook weer geopend worden.

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: