Blackboard Help

Een announcement plaatsen

print

Een [announcement] is een mededeling van de instructor of teaching assistent aan alle gebruikers in een cursus. De communicatie verloopt in één richting.

Binnen het menugebied “Announcements” van een cursus of Announcements binnen het menugebied [Tools] of vanuit het “Control Panel” onder [Course Tools]

kiezen voor [Announcements].

 • Zorg dat de [Edit Mode On] staat
 • Kies [Create Announcement]
 • Geef de “announcement” een [Subject]
 • Type de volledige “announcement” in het veld onder “Message”

Onder “Web Announcement Options” kunnen opties ingesteld worden:

 • “Duration”: Een [permanent] announcement is altijd zichtbaar.
  De meeste announcements zijn [Date Restricted].
  Een “Date Restricted” announcement zonder data onder “Select Date Restrictions” betekent, dat de announcement vanaf vandaag tot over 7 dagen direct zichtbaar is.
 • Een echt urgente announcement kan ook gemaild worden. Vink hiervoor de melding [Send a copy of this announcement] aan.
 • Onder “Course Link” kan men in de announcement een hyperlink maken naar de plaats in de cursus, waar het announcement betrekking op heeft (bv. waar een collegepresentatie of de voorbeelduitwerking van een opdracht in de cursus staat).
  Klik op [Browse] en ga naar het juiste gebied, de juiste map en het juiste item in het cursusmenu binnen het popupvenster, door te klikken op dat item wordt het pad naar dat item ingevuld achter “Location”.
 • Klik nu op [Submit]

Het kan voorkomen dat nieuwe Announcements niet bovenaan komen niet te staan.
Oplossing: – tussen de mededelingen staat “New announcements appear below this
line_____________” Plaats deze bovenaan, nu verschijnen announcements bovenaan.

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: