Blackboard Help

Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling maken (NL)

print

Dit stelt de studenten in staat werk van zichzelf of van medestudenten te beoordelen. Via zelfevaluatie kunnen studenten hun eigen werk nakijken en beoordelen. Hiervoor moeten ze criteria hanteren die zijn ingesteld door de cursusleider. Collegiale evaluatie houdt in dat studenten werk kunnen nakijken dat is ingeleverd door medestudenten. Hiervoor moeten ze specifieke criteria hanteren, waarna ze hun antwoorden kunnen vergelijken en opbouwende kritiek kunnen geven.

 

 

Allereerst dien je binnen de Course “Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling” aan te zetten.
Dit doe je door te klikken op [Configuratiescherm] (Zodat deze opent).
Klik op [Aanpassen]
Klik op [beschikbaarheid van Tools]
Scroll neerwaarts naar [Self and Peer assesment/Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling] Vink het linkervakje op de eerste regel aan en het rechter vakje op de tweede regel. Hiermee maak je de optie beschikbaar onder het inhoudsgebied.

  • Open de cursus waaraan de assessment moet worden toegevoegd.
  • Let er op dat de bewerkingsmodus op [AAN] staat
  • Klik in de linkerkolom van de cursus (dus niet opĀ [CURSUSBEHEER]) op de knop [Inhoud]. Indien Inhoud niet zichtbaar is, dan is deze nog leeg en staat de bewerkingsmodus op [UIT].
    (I.p.v. Inhoud kan het ook zijn dat in jouw course dit item bijvoorbeeld “Documenten” heet.)


Klik nu op de knop [Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling]


Blok 1: Maak een keuze tussen het aanmaken van een nieuwe vorm van beoordeling of het importeren van een reeds bestaande beoordelingsvorm


Blok 2:Vul in het veld [Naam] de naam van de beoordeling in en geef eventueel een nadere toelichting in het veld [Instructies]. In het grade center wordt deze naam nu ook opgenomen!

  • Bepaal via Inzenddatums de periode waarin de beoordeling beschikbaar is via [Begindatum] en [Einddatum] en tijd.


Blok 3:Bepaal via Evaluatiedatums de periode in waarin de evaluatie ingevuld dient te worden via [Begindatum] en [Einddatum] en tijd.

  • Een verdere toelichting van de opties voor anonimiteit en rapportage is in blok 3 opgenomen. Kies dus voor 0 bij [Aantal te evalueren inzendingen] indien alleen zelfevaluatie gewenst is.
  • Blok 4: Einddatum, hier kun je een datum ingeven waarbij de inzending wel geaccepteerd word, maar gemarkeerd als te laat.
  • Blok 5: Vink bij [Beoordeling beschikbaar maken] de optie[Ja] aan indien de evaluatie zichtbaar moet zijn. Bepaal hier ook de periode waarin de evaluatie beschikbaar is via [Begindatum] en [Einddatum]

  • Blok 6: Klik op de knop [Verzenden]

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: