Blackboard Help

Self and peer assessment maken (NL-ENG)

print

Dit stelt de studenten in staat werk van zichzelf of van medestudenten te beoordelen. Via zelfevaluatie kunnen studenten hun eigen werk nakijken en beoordelen.

Hiervoor moeten ze criteria hanteren die zijn ingesteld door de cursusleider. Collegiale evaluatie houdt in dat studenten werk kunnen nakijken dat is ingeleverd door medestudenten. Hiervoor moeten ze specifieke criteria hanteren, waarna ze hun antwoorden kunnen vergelijken en opbouwende kritiek kunnen geven.

Allereerst dien je binnen de Course “Self and Peer assesment” aan te zetten.

Dit doe je door te klikken op [Control Panel] (Zodat deze opent).
Klik op [Customization]
Klik op [Tool Availability]
Scroll neerwaarts naar [Self and Peer assesment] Vink het linkervakje op de eerste regel aan en het rechter vakje op de tweede regel. Hiermee maak je de optie beschikbaar onder het Content area.

En nu?

 • Open de cursus waaraan de assessment moet worden toegevoegd.
 • Let er op dat de Edit mode op [ON] staat
 • Klik in de linkerkolom van de cursus (dus niet op[COURSEMANAGEMENT]) op een contentknop (in ons voorbeeld is dit) [Documenten]. Indien content niet zichtbaar is, dan is deze nog leeg of staat de bewerkingsmodus op [OFF].
  (I.p.v. Content kan het ook zijn dat in jouw course dit item bijvoorbeeld “Documenten” heet.)


 • Klik nu op de knop [Self and peer assessment]

 • Blok 1: Maak een keuze tussen het aanmaken van een nieuwe vorm van beoordeling of het importeren van een reeds bestaande beoordelingsvorm

 

 

 • Blok 2:Vul in het veld [Name] de naam van de beoordeling in en geef eventueel een nadere toelichting in het veld [Instructions]. In het grade center wordt deze naam nu ook opgenomen!
 • Bepaal via Inzenddatums de periode waarin de beoordeling beschikbaar is via [Start Date] en [End Date] en tijd.

 

 • Blok 3:Bepaal via Evaluatiedatums de periode in waarin de evaluatie ingevuld dient te worden via [Start Date] en [End Date] en tijd.
 • Een verdere toelichting van de opties voor anonimiteit en rapportage is in blok 3 opgenomen. Kies dus voor 0 bij [Number of submissions to evaluate] indien alleen zelfevaluatie gewenst is.
 • Blok 4: Einddatum, hier kun je een datum ingeven waarbij de inzending wel geaccepteerd word, maar gemarkeerd als late.
 • Blok 5: Vink bij [Make the assessment available] de optie [Yes] aan indien de evaluatie zichtbaar moet zijn. Bepaal hier ook de periode waarin de evaluatie beschikbaar is via [Display after] en [Display until]
 • Blok 6: Klik op de knop [Submit]

 

Maak de gewenste vraag/vragen aan voor de “Peer Assessment” via [Create Question]

Nadat de stappen (antwoorden ingeven en het reviewen) in het assesment zijn afgerond ga je naar: ControlPanel -> CourseTools -> Self and PeerAssesment.
Pas nadat je daar onder de optie ‘ViewResults’ gekozen hebt voor ‘Send Results to GradeCenter’ zijn de cijfers en resultaten ook te zien vanuit dat GradeCenter.
Beetje niet vermoedde te ondernemen actie dus om het geheel af te ronden.

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: