Blackboard Help

Voorwaardelijke content ter beschikking stellen (NL – ENG)

print

Content, zoals Office documenten, links en folders kunnen op basis van een aantal vastgestelde criteria beschikbaar worden gesteld. De term die daarvoor binnen Blackboard gebruikt wordt is ‘Adaptive Release’.

Adaptive release (In het Nederlands “Voorwaardelijke Content”) biedt de mogelijkheid om content op basis van tijdstip, lidmaatschap van een groep, cijferbasis en cijfer review vrij te geven.

Blackboard kent hiervoor twee mogelijkheden:

– Adaptive Release, werkt met standaard regels.(Deze optie wordt hier behandeld).
– Adaptive Release: Advanced, hier moet je je eigen regels ontwikkelen door gebruik te maken van de knop ‘Create Rule’.
Door meerdere regels met criteria aan te maken kan het toegangsniveau verder verfijnd worden. De optie wordt hier niet behandeld.

 • Klik in het Coursemenu op [Content] of een ander onderdeel van het Coursemenu waar een “inhoudsgebied” achter hangt.
  (In dit voorbeeld is dat “Documenten”)
 • Klik op de keuzepijl naast de naam van een bestaand item.
 • Klik op [Adaptive Release].
  Het volgende venster kent vier mogelijkheden:
 • Date zorgt ervoor dat er een beperkte periode opgegeven wordt waarbinnen de content voor de gebruiker beschikbaar is.
  Het volstaat hier één of twee data/tijden in te vullen
 • Membership geeft de mogelijkheid om aan een specifieke gebruiker en/of groep toegang te verlenen tot de content. Dat kan door de username via [Browse] op te zoeken in het venster dat daarna verschijnt. Vink één of meer gebruikers aan in klik op [Submit].
 • De naam van de gebruiker wordt aan de regel Membership toegevoegd.
 • Grade geeft de mogelijkheid om op basis van binnen de cursus behaalde resultaten toegang te verlenen.
  Voorwaarde om gebruik te maken van deze regel is de beschikbaarheid van minimaal één opdracht (assignment) of toets (test) in het Grade Center.
 • Selecteer bij [Select a Grade Center Column] een item uit het Grade Center.
 • Daarna kan ingesteld worden of een gebruiker bijvoorbeeld minstens één keer een poging moet hebben gedaan voor een bepaalde opdracht of dat de gebruiker een bepaald cijfer moet hebben behaald. In onderstaand voorbeeld moet de gebruiker minimaal 56 punten of meer hebben behaald op opdracht 1.
  4. Review status geeft de mogelijkheid om content beschikbaar te stellen als een gebruiker een bepaald onderdeel van de cursus bekeken heeft.
  Klik op de knop [Browse] naast het veld [Select an item].
  Selecteer in het venster dat dan geopend wordt het item dat de gebruiker bekeken moet hebben alvorens het item waarvoor deze regel geldt, te kunnen zien.

  Voorwaarde is dat hiervoor bij een item de Review Status geactiveerd is. Dat kan door naast het item dit aan te klikken.

  Als de Review Status niet geactiveerd is, zal Blackboard bij de keuze voor een onderdeel van de cursus dat voor de regel Review gebruikt wordt, de Review Status alsnog automatisch activeren.

 • Klik op [Submit] om de regel(s) te activeren bij het betreffende item.
  Let op:1. Als maker/eigenaar kun je pas Adaptive Release toevoegen als de [Edit mode] op [On] staat.

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: