Blackboard Help

Een item verplaatsen (NL – ENG)

print

Je kunt een item dat gemaakt is, verplaatsen in een cursus binnen Blackboard.

Dit kun je uitsluitend doen indien de [Edit modeop [On] staat. 

 • Klik in het menu op een onderdeel welke “Content”bevat.
  (In ons voorbeeld is het “Documenten”)

  Beweeg nu in de lijst met items je muis over de Items heen, je ziet hierbij dat de items oplichten en dat er aan de linkerzijde een dubbelzijdige pijl verschijnt.
  Druk bij het bewuste item de linkermuisknop in
  en houd deze ingedrukt.
 • Sleep het item naar de gewenste positie en laat de muisknop los.

 • Als om welke reden dan ook, bovenstaande voor jou niet werkt, is er nog een alternatieve wijze om dit te doen. (de “re-order” knop)

 • Klik op deze knop 
 • Nu komt het volgende scherm in beeld.
 • Klik het item aan welke je wilt verplaatsen.
 • Klik vervolgens op de “op” of “neer”pijl (binnen datzelfde scherm) je ziet dat de items verplaatsen.
 • Klik nu op [Submit] er komt een bericht in beeld welke bevestigd dat jouw items zijn herschikt, Klik nu op [OK]

Op veel plaatsen binnen Blackboard kun je op bovenstaande wijzen de items herschikken. Bijvoorbeeld ook in het Coursemenu.

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: