Blackboard Help

Een item kopiëren (NL – ENG)

print

Je kunt vanuit een cursus een item in binnen dezelfde cursus, of naar een andere cursus kopiëren.

Als cursusleider of cursusbouwer kun je pas item kopiëren als de [Edit mode] op [On]staat. 

    • Klik in het Coursemenu op en “content-area” (In ons voorbeeld is dit “Documenten”).

    • Klik bij het item dat gekopieerd moet worden op de keuzepijl rechts naast het item en klik op [Copy].

    • Kies in het volgende scherm bij [Destination] de cursus waar het item naar gekopieerd moet worden.

    • Klik bij het veld [Destination folder] op de knop [Browse]. Er verschijnt een nieuw venster met een overzicht van de structuur van de doelcursus.

  • Door te klikken op het [Plusteken] kun je in de structuur de doelmap selecteren.
  • Klik daarna op [Submit].

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: