Blackboard Help

Een item bewerken (NL – NL)

print

Je kunt alle items bewerken binnen een cursus in Blackboard.

Open een cursus die jij beheert. (bijvoorbeeld via tablad “Courses”)

Je kan pas een item bewerken als de [Bewerkingsmodus] op [Aan] staat. 

Klik in het Cursusmenu op een “Inhoudsgebied” (In ons voorbeeld is dit “Documenten”)

  • Klik op de keuzepijl naast de naam van het item.
  • Klik op [Bewerken].

  • Pas eventueel de informatie van het item aan
  • Verwijder indien nodig bijlagen of voeg ze toe.

  • Wijzig de opties indien nodig
  • Klik daarna op verzenden

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: