Blackboard Help

Plaatsen van bestanden in de Content Collection (NL – NL)

print
Het gebied “Content” is een centrale opslaglocatie die direct toegankelijk is vanuit de cursus. Elk bestand dat je uploadt binnen een cursus wordt automatisch opgeslagen in het “Content System”.

Het grote voordeel is dat je alle bestanden die binnen een cursus gebruikt worden nu op één centrale plaats hebt. Je kan dus vanuit verschillende plaatsen binnen de cursus linken naar een bestand. Ook kan je eenvoudig het bestand in de Content Collection vernieuwen, zonder dat dit invloed heeft op de links in de cursus. De inhoud wordt dan bij alle items die linken naar dit bestand vernieuwd. Doordat bestanden geplaatst worden in de Content Collection zijn ze beter te doorzoeken.

De Content Collection is op twee manieren te benaderen:

 • Via het tabblad ‘Content’


Je krijgt dan de volgende onderdelen te zien:

 • Mijn inhoud bevat persoonlijke opslagruimte van de gebruiker. Deze opslagruimte is beperkt en niet bedoeld om bestanden echt te delen met anderen.
 • Cursusinhoud bevat bestanden die in de cursussen geplaatst zijn. Je krijgt een overzicht van cursussen te zien, met per cursus de bestanden. Bestanden die je hier plaatst kun je makkelijk delen met collega-docenten die ook in een cursus werken.
 • Community Content is hetzelfde als voor cursussen, maar geldt dat voor organisaties.
 • Bij ‘Instellingsinhoud’ kun je faculteiten/schools binnen je organisatie een map toewijzen waar hun content te vinden is. Vaak wordt hier vak-/cursusoverstijgende content geplaatst.

Vanuit een cursus. Klik daarvoor binnen jouw Cursus onder “Cursusbeheer” onder het Configuratiescherm op Content.

 • Ook hier dezelfde onderdelen.
 • Het eerste onderdeel (hier het ID van de cursus) deze bevat bestanden die m.b.t. de cursus die op dit moment actief is.
 • Het tweede onderdeel is de persoonlijke opslagruimte van de gebruiker
 • Inhoud van alle cursussen’ is hetzelfde als Course Content
 • Inhoud van alle cursussen organisaties’ is hetzelfde als Community Content
 • Inhoud van Instelling’ is hetzelfde als Instellingsinhoud’.

Binnen de “Content Collection” kun je machtigingen voor bestanden (lezen, schrijven, verwijderen, beheren) per gebruikersrol aanpassen.

Bestanden kunnen dus op meer plaatsen in de Content Collection geüpload worden:

 • De actieve cursus.
 • De persoonlijke opslagruimte van de gebruiker.
 • Een organisatie.
 • Een map bij Institution Inhoud

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: