Blackboard Help

Voorwaardelijke content ter beschikking stellen (NL – NL)

print

Inhoud, zoals Office documenten, links en mappen kunnen op basis van een aantal vastgestelde criteria beschikbaar worden gesteld.

De term die daarvoor binnen Blackboard gebruikt wordt is ‘Adaptieve Inhoud’ / Adaptive release (In het Nederlands “Voorwaardelijke Content”) biedt de mogelijkheid om content op basis van tijdstip, lidmaatschap van een groep, cijferbasis en cijfer review vrij te geven.

Blackboard kent hiervoor twee mogelijkheden:

– Adaptieve Inhoud, werkt met standaard regels.(Deze optie wordt hier behandeld).
– Adaptieve Inhoud Geavanceerd: hier moet je je eigen regels ontwikkelen door gebruik te maken van de knop ‘Regel maken’.
Door meerdere regels met criteria aan te maken kan het toegangsniveau verder verfijnd worden. Deze optie wordt hier niet behandeld.

 • Klik in het Cursusmenu op Inhoudsgebied. (In dit voorbeeld is dat “Documenten”)
 • Klik op de keuzepijl naast de naam van een bestaand item.

  Het volgende venster kent vier mogelijkheden:
 • Datum zorgt ervoor dat er een beperkte periode opgegeven wordt waarbinnen de inhoud voor de gebruiker beschikbaar is. Het volstaat hier één of twee data/tijden in te vullen


Lidmaatschap geeft de mogelijkheid om aan een specifieke gebruiker en/of groep toegang te verlenen tot de content. Dat kan door de gebruikersnaam via [Bladeren] op te zoeken in het venster dat daarna verschijnt. Vink één of meer gebruikers aan en klik op [Verzenden].

 • De naam van de gebruiker wordt aan de regel Lidmaatschap toegevoegd.
 • Cijfer geeft de mogelijkheid om op basis van binnen de cursus behaalde resultaten toegang te verlenen.
  Voorwaarde om gebruik te maken van deze regel is de beschikbaarheid van minimaal één opdracht (assignment) of toets (test) in het Grade Center.
 • Selecteer bij “Een Grade Center-kolom selecteren” een item uit het Grade Center.
 • Daarna kan ingesteld worden of een gebruiker bijvoorbeeld minstens één keer een poging moet hebben gedaan voor een bepaalde opdracht of dat de gebruiker een bepaald cijfer moet hebben behaald. In onderstaand voorbeeld moet de gebruiker minimaal 56 punten of meer hebben behaald op opdracht 1.

  Voorwaarde is dat hiervoor bij een item de Doorneemstatus geactiveerd is. Dat kan door naast het item dit aan te klikken.

  Als de Doorneemstatus niet geactiveerd is, zal Blackboard bij de keuze voor een onderdeel van de cursus dat voor de regel Review gebruikt wordt, de Doorneemstatus alsnog automatisch activeren.

   

  • Klik op [Verzenden] om de regel(s) te activeren bij het betreffende item.
   Let op:1. Als maker/eigenaar kun je pas Adaptieve Inhoud toevoegen als de [Bewerkingsmodus] op [Aan] staat.

   

   

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: