Blackboard Help

Afbeeldingen invoegen in een Toetsvraag.

print

Onderstaande uitleg is uitsluitend nadrukkelijk bestemd voor mensen met de rol van docent (Instructor of TA). Hiertoe dien je eerst de creation settings aan te passen, dit gaat als volgt.

Klik binnen de Course onder het Control Panel op Course Tools klik vervolgens op Tests, Surveys, and Pools onderstaande scherm komt in beeld.

  • Klik op Tests
  • Klik op Build Test
  • Voer de “Testnaam”, “omschrijving” en “instructie” in en klik op Submit.
  • Je keert nu terug in het “Test Canvas”

  • Klik nu op Create Question kies hier het soort vraag welke je wenst te gebruiken.
   (In het voorbeeld Multiple Choice)


Blader naar de gewenste afbeelding toe, (Via Browse my Computer of Browse Content Collection) klik deze 1x aan met de linkermuisknop en klik daarna op Insert.

Bestandsformaten voor plaatjes op het internet (Dus ook Blackboard) zijn:*.gif, *.jpeg, *jpg, *.png
Gebruik op het web géén andere formaten.

Verder geef je de vraag en de antwoorden in zoals je dat normaal ook doet, klik op Submit en de vraag (incl. afbeelding) is opgeslagen.

De vraag ziet er nu uit zoals hieronder weergegeven:


avansitem

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: