Blackboard Help

eLCO Selfservice Tool (eLCO)

print

Je hebt geklikt op “Beheer Courses en Communities”

Naast totaaloverzichten per studiejaar zijn er overzichten van alle communities, projectkantoren, toetscourses, sjablonen, langlopende courses en gearchiveerde courses beschikbaar.

Je komt in onderstaande menu via het eLCO Dashboard. Je klikt op de ‘Elco Selfservice Tool (course aanvragen)’.

ES-OVERZICHTTEN

Na het maken van een keuze wordt het overzicht geladen, hierin komen alle functies beschikbaar die mogelijk zijn op de courses.

ES-CATALOGREMOVEpng

Afhankelijk van de hoeveelheid courses die ooit zijn aangevraagd kunnen de overzichten lang worden. Door te klikken op de titel van een kolom kun je de overzichten sorteren op aanvraag datum, Course ID, Coursenaam of Archief datum. Eén keer klikken op de titel van een kolom zorgt ervoor dat de lijst oplopend wordt gesorteerd , bij twee keer klikken is dit aflopend.

Aanvragen kopie van een course

Vanuit het overzicht kan men een kopie aanvragen van een course, dit doe je door achter de coursenaam op de chevron te klikken en te kiezen voor “Kopie aanvragen”.

ES-KOPIECHEVRON

Het course kopie dialoogvenster wordt daarna geopend.

ES-KOPIEDIALOOG

In het dialoogvenster kun je de gegevens Course naam, jaar, kwartaal en vak aanpassen. Het systeem verhoogt het jaar met één ten opzichte van de bron course, als dit niet wenselijk is kan er een ander jaar gekozen worden.

Let op: Pas altijd de Coursenaam aan omdat je anders 2 courses krijgt met dezelfde naam en dat geeft verwarring bij studenten en collega’s.

Zodra je op “Gegevens opslaan” klikt worden de ingevulde gegevens gevalideerd en wordt de aanvraag opgeslagen. Indien er fouten in de gegevens zitten krijg je daar een melding van en de gelegenheid om dit aan te passen alvorens je de gegevens opnieuw kunt opslaan.

Coursenaam aanpassen

Om de naam van een course aan te passen klik je achter de naam van een course in het overzicht op de chevron en kies je voor “Naam wijzigen”.

ES-KOPIECHEVRON

Het dialoogvenster om de naam aan te passen wordt dan geopend.

ES-RENAMEDIALOOG

Na het aanpassen van de naam klik je op “Wijzigingen opslaan” om het naamswijzigingsverzoek in te dienen. Bij het opslaan controleert het systeem of de naam voldoet aan de richtlijnen, indien er fouten worden gedetecteerd krijg je hiervan melding en krijg je de gelegenheid deze fout te corrigeren.

ES-NAMESAVED

Let op: Van gearchiveerde courses kan de naam niet worden gewijzigd.

Courses uit de catalog verwijderen

Via de link “Toon catalog” achter een course in het overzicht kan men zien waar de course in de course catalog is ingedeeld. Indien men één of meerdere courses uit de catalog wil verwijderen kan met gebruikmaken van de checkboxen voor de courses in het overzicht en dan op “Verwijder uit catalog” klikken.

ES-OVERZICHT

Na het indienen van een verzoek tot verwijdering uit de catalog van één of meerdere courses verschijnt achter de betreffende course in het overzicht in de kolom “Course catalog” de melding “verzoek ingediend”. Hieraan kun je zien dat je verzoek is geregistreerd. Zodra het is verwerkt krijg je daarvan een bericht per email. Door een bug in Blackboard kan het na de ontvangst van deze mail nog tot na 17:00 uur duren voordat de course helemaal uit de catalog is verwijderd.

Tip: Via de eerste checkbox (naast de kop “Aanvraag datum”) kun je alle courses in een keer selecteren. Dit kan handig zijn om alle courses in een keer uit de catalog te halen maar wees alert, na het bevestingen van je verwijder opdracht kan de actie niet meer ongedaan worden gemaakt en worden dus alle courses uit het overzicht uit de catalog verwijderd.

Let op: Gearchiveerde courses kunnen niet uit de catalog worden verwijderd. Deze worden tijdens het archiveringsproces al automatisch uit de catalog gehaald.

Langlopende of toetscourses laten archiveren

Vanuit het overzicht van langlopende courses en het overzicht van toetscourses kun je een verzoek tot archivering indienen. Om courses te laten archiveren gebruik je de checkboxen voor de courses om de te archiveren courses te selecteren en klik je op “Markeer voor archivering”.

Na het indienen van een archiveringsverzoek verschijnt in de kolom “Archief datum” de melding “Verzoek ingediend” ter indicatie van de correcte ontvangst van je archiveringsverzoek.
Archiveren is een tijdrovend proces en wordt daarom ook in twee fases uitgevoerd. In fase 1 wordt de course voorzien van het sterretje in de naam zodat deze bij gebruikers in de archieflijst komt te staan. In deze fase wordt de course ook al uit de catalog verwijderd. In fase 2 van het archiveringsproces wordt er daadwerkelijk een ZIP-archief aangemaakt.
Van beide fases ontvang je na afronding een bevestigingsemail zodat je altijd op de hoogte bent van de status van je verzoek.
avansitem

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: