Blackboard Help

Een Course recyclen…

print

Een nieuwe Course gebaseerd op een bestaande, recyclen.
Wat is het nut hiervan? Deze functie alhoewel deze wat ongelukkig is benaamd, is praktisch zodra je een nieuwe Course wilt baseren op een al bestaande.

Je wilt dan vaak wel alle handige menu items en benamingen aanhouden, maar niet de documenten/bijdragen welke daarachter hangen. Zodat voor de nieuwe lichting studenten, weer van 0 af aan de Course kan worden opgebouwd.

Of je wilt een 1 op 1 kopie, maar zonder de “oude” users, vink dan ‘Users’ aan in het scherm hieronder. (Daarbij worden alle gebruikers met de student-rol uit de Course verwijderd)

Je doet dit op eigen risico en het kan NIET ongedaan gemaakt worden.

Ga als instructor in deze nieuwe Course (Dus niet in de “oude” broncourse) naar:
Control Panel

  • Klik op [Packages and Utilities]
  • Klik op [Bulk Delete]

Het volgende scherm komt nu in beeld:

  • Vink hier de items aan welke je wilt “Deleten” (Menu item blijft bestaan, inhoud verdwijnt).
  • Typ daarna “Delete” in het Confirmation-veld.
  • Klik nu op [Submit] ┬ázodra je dit hebt gedaan, worden de items verwijderd.

Je moet Delete intypen, vergeet je dit, dan gebeurt er niets.

avansitem

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: