Blackboard Help

Global navigation menu / Navigatie menu

print
Rechtsbovenin het scherm heb je het zogeheten Global navigation menu, klik deze aan, je ziet dan een aardig aantal opties in beeld komen.

Hieronder, zie je waar ieder pictogram voor staat.
Op iedere functie zullen we middels een afzonderlijke Supportsingle een toelichting geven.

Het Social Profile: wat is het? Klik hier voor meer informatie…

BbHome: brengt je naar het hoofdscherm, welke je hierboven ziet.

Posts: De Posts pagina toont de recentste posts uit de Courses en Communities waarop jij enrolled bent.¬†Meer informatie? Klik hier…¬†

Updates: Hier verschijnen alle meldingen (Notifications) die gebruikers hebben gekozen om te ontvangen.

My Grades: Hier kun je jouw cijfers inzien, mits men deze binnen Blackboard publiceert. Klik hier voor meer informatie…

Retention Center: Meer informatie ? Klik hier….

Calendar: Hier zie je kalenders, gelinkt aan Courses en inleveroprachten. Meer informatie? Klik hier…

People: Hier zie je alle Blackboard gebruikers waarmee jij een link hebt, via enrollments in Courses of Communities. (Meer informatie? Bekijk dit filmpje…)

Messages: hier kun je berichten sturen aan Blackboard gebruikers waarmee jij “gelinkt” bent. (Meer informatie? Bekijk dit filmpje…)

Spaces: Hier kun je een space maken om met andere gebruiker van gedachten te wisselen. Klik hier voor meer informatie…

 

avansitem bb91sp11

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: