Blackboard Help

Een test / toets bouwen.

print

Klik op een [Inhoudsgebied] (In ons voorbeeld heet deze “Documenten”)
Beweeg de muis over [Assesments] en klik op [Test]

Klik nu op [Create] (Of indien je er al eerder enige aanmaakte, kies een test uit de lijst)

Na Create dien je de “Test Information” in te voeren, zoals: Testnaam, omschrijving en instructies, klik daarna op [Submit].

Nu kun je door te klikken op [Create Question] vragen aanmaken, hierbij kun je kiezen welke vraagvorm je wilt gebruiken.

We hebben de beschikking over een aantal vraagvormen:

 • De eerste Vraagvorm is Calculated formula | Berekende formule.
 • Calculated Numeric | Berekende numerieke waarde.
 • Either / or | Of/of.
 • File Response | Bestandsantwoord.
 • Fill in the multiple Blanks | Meervoudige invuloefening.(Zie hieronder)
 • Fill in the Blank | Invuloefening.(Zie hieronder)
 • Hot Spot
 • Jumbled Sentence | Verhaspelde zin.
 • Matching | Combineren.
 • Multiple Answer | Meerdere antwoordmogelijkheden.
 • Multiple Choice | Meerkeuze.
 • Opinion Scale/Likert | Opinieschaal/Likert.
 • Ordering | Sorteren.
 • Quiz Bowl | Vragenpakket.
 • Short Answer | Kort antwoord.
 • True/False | Waar/onwaar.

Bij alle vraagvormen geldt dat je een Vraagnaam dient in te geven, na het invullen van de vraagtekst en overige voorwaarden, kun je ook feedback invoeren.
Klik op [Submit]
Nu kom je in het scherm waar je punten kunt toekennen aan de vraag. Geef het puntaantal in

en klik op [OK]
Klik vervolgens op [Submit]
Je komt daarna in de Test Options terecht.

1. Test Information

Hier kun je de naam ingeven en instellen of de test moet openen in een nieuw scherm.

2. Test Availability

Je bepaalt hier of de test al beschikbaar mag zijn en of men meerdere pogingen mag wagen en of men verplicht is de test te completeren.
Zo kun je ook een timer aan de test toevoegen, waarbij je zelf kunt bepalen hoe lang men over de test mag doen.

Een “vanaf” en “tot” datum en tijd ingeven (Display After and Until), je kunt een wachtwoord aan de test toekennen.

3. Due date

Je kunt ook een “Due date” ingeven, dat is de datum waarop men de test toch wel gemaakt moet hebben.

4. Self-assessment Options

Indien “Include this Test in Grade Center Score Calculations” aan staat:

Neem je deze test op in Grade Center “Score” berekeningen.
Grade Center items opgenomen in de berekeningen, wegen mee in de berekening van het cijfer.

Grade Center items die hiervan uitgezonderd worden wegen dus niet mee, als je sommige wel en andere niet mee laat wegen, kan er een vertekend beeld optreden.

Kies je voor “Hide results….”

Verberg resultaten van deze test volledig voor de Instructor en het “Grade Center”.

Wanneer deze optie is aangevinkt, kan de docent geen resultaten van deze test inzien.

Om de privacy van studenten te waarborgen, kan dit achteraf niet worden aangepast zonder alle resultaten/pogingen van deze test te wissen.

5. Test Feedback

Verder zijn er nog een aantal “Test Feedback” opties welke je kunt instellen.
Zo kun je er voor kiezen om de score, ingegeven antwoorden, correcte antwoorden en de eerder ingevoerde feedback, wel/niet aan het einde van de test te tonen.

Kies je ervoor om de resultaten te tonen, dan zullen ze ook zichtbaar zijn in de “My Grades” van de student.

6. Test Presentation

Als laatste heb je dan nog de keuze, hoe je jouw test wilt presenteren, 1 vraag tegelijk of alles in één keer.

Je kunt “Backtracking” uitzetten dat houdt in dat eerder gegeven antwoorden niet meer kunnen worden aangepast.
Ook kun je kiezen voor “Randomize Questions” waarmee de vragen in willekeurige volgorde zullen worden gepresenteerd.

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: