Blackboard Help

Ephorus (Docent)

print

Let op!!
Vanaf 1 september 2020 gaan we Urkund gebruiken als plagiaat checker. Zie hier voor de werkinstructie.

Handleiding Ephorus voor docenten

Via de Assignment functionaliteit van Blackboard kunnen studenten hun opdrachten inleveren.
De docent kan deze opdrachten via het Grade Center bekijken, beoordelen en verzamelen.

Een Ephorus Assignment werkt precies hetzelfde alleen wordt het materiaal (meestal een Word document) nu eerst beoordeeld door een plagiaat scanner. Een document wordt (max. binnen 24 uur) teruggestuurd naar Blackboard met een begeleidend rapport.

Het bekijken en beoordelen gaat via Control Panel ‐>CourseTools ‐> Ephorus Assignment

Het klaarzetten van een Ephorus opdracht kan op elke plaats in de Course.

Ephorus Assignment klaarzetten

Navigeer naar de plek in de Course waar je een Ephorus Assignment (Opdracht) wilt plaatsen.
In dit voorbeeld wordt er een inleverplek voor de student gemaakt onder de Course menuknop ‘Assignments’

Kies voor [Create Assignment] en dan [Ephorus Assignment] en onderstaand scherm opent.

Een Opdracht klaarzetten in de Course


Kies voor een duidelijke korte naam want deze komt weer terug in het overzicht en eventueel in het
Grade Center
In de omschrijving kun je informatie kwijt over de in te leveren opdracht.

Bij stap 2. Kun je nog een standaard document met bijv. procedures opnemen.
Let op! Alleen stap 1 is verplicht de rest is optioneel.
Bij stap 3 gaat Blackboard ervan uit dat er al groepen bestaan in de Course en dat één lid van die
groep het document inlevert.

De optie ‘datum restrictie’ wordt niet aanbevolen omdat Ephorus precies bij houdt wie en hoe laat
iemand een opdracht heeft ingeleverd.

Klik op [Submit] en de opdracht staat klaar voor studenten.
Communiceer naar de student waar en hoe het document moet worden ingeleverd.

Resultaten bekijken

Ephorus geeft de garantie dat een document in maximaal 24 uur wordt gecontroleerd en teruggestuurd samen met een rapport.
In de praktijk zal dit enkele uren zijn.
Wanneer je gaat testen of een document verdacht is, heb je dus wat geduld nodig.

Tip: Wacht een dag nadat alle documenten zijn ingeleverd, dan kan alles in één keer worden beoordeeld.

Ga naar Control Panel ‐> Course Tools ‐> Ephorus Assigment

  • Klik op de opdracht (In het voorbeeld “Opdracht Week 5”)

In het overzicht met ingeleverde opdrachten kun je zien welke studenten hebben ingeleverd.

In de kolom “Gevonden overeenkomsten” (similarities found) vindt je de Ephorus score.

In de kolom “Cijfer” (grade) kun je cijfers toekennen, deze worden automatisch opgeslagen in het Grade Center.

• Klik op “toon rapport” (view report) om de Ephorus rapportage te bekijken.

• Klik op “overdoen” (rework) om een student een opdracht opnieuw in te laten leveren.

• Klik op “Maak vertrouwelijk” (Make confidential) om het document wel met andere documenten te vergelijken, maar andere documenten niet aan “dit” document te spiegelen. (Het document wordt dan niet in de Ephorus database opgenomen)
Zodra je deze optie hebt aangeklikt komt deze bevestiging in beeld:

Indien je dit doet en student 2 levert een dag later hetzelfde document in, dan wordt bij student 2 dus GEEN plagiaat gedetecteerd.
Ga hier dus voorzichtig mee om.

De Ephorus rapportage

Hier vindt je de gegevens van het document.
Klik op de titel om het document te downloaden.
Je kunt hier een cijfer toekennen, iets naar de student sturen en notities maken.

Voorbeeld van het rapport.

Opmerking:
• Lever alleen “Word documenten” in, het systeem heeft nog moeite met andere formaten.
• Een Ephorus Assigment is gekoppeld aan een Course er kan niet worden “doorgelinkt” vanuit
een andere Course.
• Let op dat een student maar vanaf één Course kan inleveren anders verschijnt er de melding
“duplicaat”.

Mijn Documenten

Ook is er voor de docent een optie om zelf rechtstreeks, documenten in te leveren bij Ephorus.

Begin met het kiezen van een periode in Blackboard (onthoud deze goed want hier komen de scanresultaten alleen in terug!).

Klik op Control Panel -> Course Tools -> Ephorus Assignment -> My Documents/Mijn Documenten
(Knop linksboven de Ephorus opdrachten)

Je krijgt nu onderstaande scherm in beeld:

Klik op [Browse my Computer] kies een document en klik op “Verzenden” om zelf documenten naar Ephorus te sturen.

Voor elk document dat je naar Ephorus stuurt, vind je hier de rapportages met de eventuele gevonden gelijkenissen.

De scans duren enige tijd dus wat geduld is noodzakelijk.

Plagiaat algemene informatie

Avans Hogeschool biedt een plagiaat scan service aan in de vorm van een Ephorus building block in Blackboard.
Meerdere academies gebruiken Ephorus voor de plagiaatcontrole van studentwerkstukken. De programmatuur detecteert gekopieerde passages van internet en van schoolwerkstukken uit de eigen databank.

Niet alles wat wordt aangetroffen is meteen plagiaat of fraude.
Met de juiste bronvermelding bijvoorbeeld is het geen plagiaat. Wel kan er een probleem zijn met het auteursrecht.

Voor academies die beginnen met de plagiaat scan service geldt de hogeschoolbrede afspraak dat Ephorus gebruikt wordt als een uitbreiding op Blackboard. Ondersteuning door het eLearning Service en Supportteam is op die manier gegarandeerd.

Academies moeten rekenen op een aantal voorbereidingen op organisatorisch en procedureel gebied, voordat Ephorus gebruikt kan worden. Ook beheersmatig zijn er terugkerende werkzaamheden. Het is noodzakelijk dat een academie een Ephorus‐coördinator aanwijst. Deze is de eerste contactpersoon van de academie met het eLearning Service en Support team dat zorgt voor het technisch onderhoud.

Hoe verwijder je mee-gekopieerde Ephorus opdrachten ?

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: