Blackboard Help

Het A-B-C van het Portfolio maken….

print

Het Portfolio is te vinden onder het “Global Navigation Menu” rechtsbovenin

Volg deze methode exact op en voorkom de meest voorkomende problemen.
Klik op [jouw naam]
(In ons voorbeeld heet de gebruiker”VoorBeeld”)


Klik nu op [Tools] en vervolgens op [Portfolios]
Nu komt het Portfolioscherm in beeld.
Als je nog geen portfolio hebt toegevoegd is dit onderdeel leeg.

Klik op [Create Portfolio]

Als jouw academie er voor heeft gekozen om gebruik te maken van een ‘Portfolio Template’, klik dan (Na [Create Portfolio]) op [Select Portfolio Template] kies het bewuste template en klik op [Submit].

Geef een titel in voor jouw Portfolio en desgewenst een omschrijving en klik op [Submit]

Nu komt er een “Tour” in beeld.
Het is verstandig deze tour te volgen omdat het Portfolio aanzienlijk veranderd is t.o.v. de voorgaande versie.

Klik dus op [Take the Tour] (Binnen de tour kun je verder navigeren met de next knop, of afsluiten met de close-knop)

  • Je krijgt uitleg over waar je de “header” ingeeft
  • Over hoe je pagina’s en secties (onderdelen) kunt toevoegen en kunt herordenen
  • Ook “Settings”, “Preview and Customize” en “Done Editing”
    worden toegelicht
  • Aan het eind van de tour kun je deze afsluiten of nogmaals bekijken.

Wij klikken hier op [Close]

Je komt hiermee terug in het “Create Portfolio” scherm.
Bovenaan staat de eerder door jou ingegeven titel.

Er is standaard een pagina aangemaakt, je kunt deze aanpassen.
Klik op [het potlood] achter “Page 1” Je kunt nu een nieuwe paginanaam ingeven.
Klik op [Save] nu is jouw naam vastgelegd.

Tip van Blackboard beheer: Om problemen te voorkomen is het verstandig na iedere “Save” actie ook op “done editing” te klikken, hierdoor wordt het portfolio tussentijds op een correcte wijze opgeslagen.

Bij section 1 kun je op dezelfde manier de naam aanpassen.
Via “Add Artifact” kun je onderdelen vanuit jouw Content, Course Content of vanaf jouw computer toevoegen. Let op: alleen onderdelen uit de courses als artifact toevoegen, alle andere zaken leveren problemen op.

Verder zie je de tekst “Click here to add content” zodra je hier klikt kun je tekst en media toevoegen aan jouw Portfolio-item/sectie.
Je ziet nu de editor in beeld. Informatie over de knoppen vind je hier…
In het voorbeeld is een korte tekst en een foto toegevoegd.

Links in beeld zie je de titel van jouw Portfolio en de naam van het portfolio-item. (in ons voorbeel is dat Onderwerp 1)
Via de plus bovenaan kun je nieuwe Portfolio-pagina’s toevoegen. op 1 pagina kun je meerdere sections plaatsen.
Klik gerust op de plus om pagina 2 toe te voegen.

Nu is er een Page 2 ontstaan.
Zoals we net hebben uitgelegd kun je via het potlood de namen wijzigen en kun je content toevoegen aan de sectie.
Wil je nu een tweede sectie toevoegen op deze pagina, klik dan op de plus onderaan de pagina.

Zodra je dit doet komt er een nieuwe sectie bij.
Zo kun je vrij snel het portfolio uitbreiden.
In de afbeelding hierboven zie je bovenaan de tekst “Click here to add a header to your portfolio”, wanneer je op het potlood daarachter klikt kun je een koptekst ingeven voor jouw portfolio.
Onderaan de pagina staat een soortgelijke tekst “Click here to add a footer to your portfolio” hiermee kun je dus een voettekst invoegen. Headers en footers zijn teksten die op alle pagina’s van het portfolio zichtbaar zijn.

Klik nu op [Save]
Hierdoor kom je terug in het hoofd “bewerk-scherm” van het portfolio.

Klik nu op [Preview and Customize]
Je krijgt nu een voorbeeld te zien van hoe jouw portfolio er nu uitziet.
Blackboard levert echter een aantal stijlen mee.
Klik (linksboven) op [Customize Style]

Via de knop “Layout” kun je bepalen waar jouw menuknoppen moeten staan.
Hieronder een kleine toelichting, voor Layout 1-4.

  1. knoppen links
  2. knoppen rechts-boven
  3. knoppen rechts-boven (omkaderd)
  4. Knoppen bovenaan naast elkaar

Via de knop “Color” kun je de “stijl” van jouw portfolio veranderen.

Je hebt hier de keuze uit
16 kleurstellingen.
Klik na iedere wijziging op [Save]

Daarna zal het portfolio zich herladen.

Let op, dit kan even duren, wacht geduldig af tot de pagina zichzelf vernieuwt.

Nu kun je het preview tabblad afsluiten en als je klaar bent met werken met het portfolio klik je op [Done Editing]

avansitem

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: