Blackboard Help

Xythos en Blackboard

print

Het ontsluiten van Xythos-documenten in de Blackboard omgeving
Binnen Avans wordt Xythos ingezet als document management omgeving voor medewerkers.

Via deze omgeving kunnen medewerkers documenten delen met elkaar of met externen. Ook is het in principe mogelijk documenten in Xythos via zogenaamde tickets te ontsluiten naar Blackboard en ze via die weg te delen met studenten.

Het is echter niet wenselijk om dit te doen.
Documenten die via deze weg beschikbaar komen, worden ontsloten in courses en worden bij het archiveren van courses NIET meegenomen in het archief en kunnen daarom problemen veroorzaken bij accreditaties.

Indien je een document dat in de Xythos omgeving is ontwikkeld beschikbaar wilt stellen in een course zodat studenten het ook kunnen gebruiken, kun je het beste een kopie van het document op de gebruikelijke manier via “Add item”, “Browse my computer” uploaden naar Blackboard.
avansitem

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: