Blackboard Help

Hoe maak ik een portfolio-assignment ?

print

Je kunt een “Portfolio-Assignment” aanmaken, hier kunnen studenten hun Portfolio ter beoordeling inleveren. Zodra dit gedaan is, kun je vervolgens een cijfer toekennen aan het portfolio, dit zie je terug in het Grade Center.

Ga binnen een course waar jij de rol Instructor hebt, naar een content-area. (daar waar je assignments kunt aanmaken.)
Klik hier op [Assessments]
Klik nu op [Assignment]

 

 

 

 

 

Geef een toepasselijke naam in.
In ons voorbeeld kiezen we voor Portfoliobeoordeling
Geef desgewenst instructies in.

We slaan hier alle reguliere Assignment instellingen voor het gemak over, die kun je in de Assignment-instructie lezen.
In deze instructie focussen we op het Portfolio assignment.

Vervolgens geef je een max. haalbare waarde in (cijfer) en klik je op [Submission Details]
Klik nu het rondje aan voor “Portfolio Submission”.


Nu kun je nog bepalen of ze slechts één of meerdere pogingen krijgen, door op het “pull-down” menu “Single Attempt” te klikken.
Uiteraard kun je ook nog instellen of er een beperkte tijd is door een start en einddatum in te geven.
Klik nu op [Submit]

Zodra de “deler” het portfolio verwijderd, kan de “ontvanger” het portfolio NIET meer inzien
zodra het portfolio een cijfer heeft gekregen (via portfolio-assignment) zal de “ontvanger” zelfs bij verwijderen van het oorspronkelijke portfolio, de beschikking houden over een “snapshot” van dit portfolio.

En nu?

Hieronder laten we je zien, hoe het er voor de student uitziet en hoe het in beeld komt in het Grade Center.
De student klikt in de Course op de link waarachter het assignment/inleveropdracht is klaargezet.
In dit voorbeeld de knop “Opdrachten”.

Onderin het scherm zie je “Portfoliobeoordeling”, hier klikt de student op.
Nu komt onderstaande scherm in beeld.

De student kan nu kiezen tussen Create Portfolio en Select, in dit voorbeeld klikt hij op [Select Portfolio]
Nu komt er een overzicht van zijn Portfolio’s in beeld en kan hij een keuze maken.

De student klikt op [Submit]
nu kan de student nog een commentaar meegeven.
Klikt weer op [Submit]

Nu krijgt de student zijn ingeleverde Portfolio te zien en klikt deze op [OK]

Het Portfolio is nu ingeleverd.

Het Portfolio van een cijfer voorzien

De docent/Instructor klikt nu onder zijn “Control Panel” op [Grade Center] -> [Full Grade Center]
Aan het rondje met daarin het uitroepteken zie je dat er iets om aandacht vraagt.
In dit geval het ingeleverde Portfolio.

Klik op het veld met het uitroepteken en klik op [Attempt]

Nu komt het portfolio in beeld en kun je een cijfer toekennen.

Klik nu op [Submit]
Je keert terug naar het Grade Center en ziet het zojuist ingegeven cijfer.
avansitem

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: