Blackboard Help

Inleveren van SLB-opdrachten (ABI)

print

assignOnderstaande instructie is geschreven voor studenten van de academie ABI
De keuze om geen portfolio te gebruiken ligt bij die academie, andere academies binnen Avans gebruiken wél het Portfolio

Het inleveren van je SLB-opdrachten

Inhoudsopgave

    1. 1 De instructie voor het digitaal inleveren van alle SLB-opdrachten.

 

    2 Meerdere keren documenten inleveren bij dezelfde Assignment.

In juni hebben jullie allemaal een mail gehad. Hierin kon je lezen dat het ePortfolio gaat verdwijnen.
De reden voor deze verandering is, dat er na de update van Blackboard die in de vakantie doorgevoerd is, dermate groot is, dat we besloten hebben om het ePortfolio te laten verdwijnen.
Er verandert niets aan de de SLB-opdrachten die jullie moeten maken. Alleen plaats je de documenten niet in een ePortfolio.
Je levert je SLB-opdrachten op een andere manier digitaal in. N.l. via een Assignment.

De instructie voor het digitaal inleveren van alle SLB-opdrachten.

Nadat je de SLB-opdrachten gemaakt hebt, bewaar je alle SLB-opdrachten als een PDF-document. (Hoe je dat doet lees je hier…)
• Open Blackboard en ga naar de course van jouw SLB-er. Misschien heb je al toegang, misschien nog niet. Die toegang wordt dan geregeld.
• Activeer de menuknop [inleveren SLB-opdrachten]
SLB-assignment01

• Dit is een voorbeeld. Voor iedere periode is EEN Assignment aangemaakt. In het voorbeeld zien we nu alleen voor periode [P1] met de uitleg. Op het moment dat periode [P2] begint, zal er een nieuwe Assignment [P2] verschijnen.
• Activeer de [Inleveropdracht] door op de link [P1] te klikken.
• Klik op de knop [Write Submission] zodat er een tekst-box verschijnt.
• Type hier je naam met studentennummer. Omschrijf hier ook welke documenten je gaat inleveren.
• Klik op de knop [Browse]. Zoek op je eigen PC of laptop naar de documenten die je wilt inleveren. Selecteer ze en klik op de knop [Openen] je komt nu terug in het scherm. Je kunt hier al meerdere documenten in een keer inleveren. Herhaal dan deze handeling.

SLB-assignment03

SLB-assignment05

SLB-assignment07

• Klik op de knop [Submit] om je documenten daadwerkelijk digitaal in te leveren.
SLB-assignment09

• Klik op [OK]. In dit scherm zie je wat je ingeleverd hebt.

Meerdere keren documenten inleveren bij dezelfde Assignment.

Zoals jullie zien, moet je meerdere documenten inleveren bij EEN Assignment. Het is niet de bedoeling om alles op te sparen. Je levert de SLB-opdrachten zoals het in de studieloopbaan studiehandleiding beschreven staan.
Je zult dan meerdere keren een SLB-opdracht inleveren bij dezelfde Assignment.
• Klik op de Assignment waar je weer een sLB-opdracht wilt inleveren.
• Je krijgt nu weer dit scherm te zien.

SLB-assignment11

• Klik nu op de knop [Start New]
• Je kunt nu opnieuw SLB-opdrachten inleveren. Doe de handelingen weer opnieuw.
• In de tekst-box type weer je naam met studentennummer en een omschrijving van je SLB-opdrachten. Klik op de knop [Browse]. Selecteer je SLB-opdracht en klik op de knop [Openen]. Je komt terug in het scherm. Klik op de knop [Submit].
SLB-assignment12

• In het kader zie je dat dit jouw tweede actie is. Als je op de chevron klikt kun je je vorige inlever momenten terug vinden.
• Klik weer op de knop [OK] om het af te sluiten.

Op deze manier lever je alle SLB-opdrachten in.
De SLB-er zal verder afspraken maken Hoe, Wat en Wanneer je iets moet inleveren.

Heb jij als ABI-student technische Vragen ?
Mail naar phm.donders-vandenbroek@avans.nl
Succes
Elly Donders (eLCO ABI)

ABI avansitem

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: