Blackboard Help

Het inleveren van je B1B2 documenten (ABI)

print

Onderstaande instructie is geschreven voor studenten van de academie ABI
De keuze om geen portfolio te gebruiken ligt bij die academie, andere academies binnen Avans gebruiken wél het Portfolio

Het inleveren van je B1B2 documenten

Inhoudsopgave

1. De instructie voor het digitaal inleveren van alle stage documenten.
3. Meerdere keren documenten inleveren bij dezelfde Assignment.

In juni hebben jullie allemaal een mail gehad. Hierin kon je lezen dat het ePortfolio gaat verdwijnen.
De rede voor deze verandering is, dat er na de update van Blackboard die in de vakantie doorgevoerd is, dermate groot is, dat we besloten hebben om het ePortfolio te laten verdwijnen.
Er verandert niets aan de hoeveelheid documenten die jullie moeten maken. Alleen plaats je de documenten niet in een ePortfolio.

Je levert je opdrachten/documenten op een andere manier digitaal in. N.l. via een Assignment.

De instructie voor het digitaal inleveren van alle stage documenten.

• Open Blackboard en ga naar portaal “ABI-portaal B1B2-1415”
• Activeer de menuknop [inleveren opdrachten]
• Er zijn speciale mappen aangemaakt per studierichting. Een speciale map voor Bouwkunde studenten, Bouwtechnische bedrijfskunde studenten, Civiele techniek studenten en Bouwmanagement en vastgoed studenten.
b1b2-01

• Open de map die voor jouw van toepassing is.

b1b2-02

• Hier zie je dat er vier inleveropdrachten (Assignments) aangemaakt zijn.
Administratieve documenten, Verslagen, Maandoverzichten en Beoordelingen
• Je kunt meerdere keren opdrachten inleveren via een assignment.
• Activeer de [Inleveropdracht] die van toepassing is.
• Klik op de knop [Write Submission] zodat er een tekst-box verschijnt.
• Type hier je naam met studentennummer. Omschrijf hier ook welke documenten je gaat inleveren.
• Klik op de knop [Browse]. Zoek op je eigen PC of laptop naar de documenten die je wilt inleveren. Selecteer ze en klik op de knop [Openen] je komt nu terug in het scherm. Je kunt hier al meerdere documenten in een keer inleveren.

b1b2-03

b1b2-04

b1b2-05

• Klik op de knop [Submit] om je documenten daadwerkelijk digitaal in te leveren.

b1b2-06

• Klik op [OK]. In dit scherm zie je wat je ingeleverd hebt.
Meerdere keren documenten inleveren bij dezelfde Assignment.
Zoals jullie zien, moet je meerdere documenten inleveren bij EEN Assignment. Het is niet de bedoeling om alles op te sparen. Je levert de documenten/opdrachten in wanneer dit omschreven staat in de studiehandleiding van de B1B2-stage.
Je zult dan meerdere keren een document/opdracht inleveren bij dezelfde Assignment.
• Klik op de Assignment waar je weer een document/opdracht wilt inleveren.
• Je krijgt nu weer dit scherm te zien.

b1b2-07

• Klik nu op de knop [Start New]
• Je kunt nu opnieuw documenten/opdrachten inleveren. Doe de handelingen weer opnieuw.
• In de tekst-box type weer je naam met studentennummer en een omschrijving van je documenten/opdrachten. Klik op de knop [Browse]. Selecteer je document/opdracht en klik op de knop [openen]. Je komt terug in het scherm. Klik op de knop [Submit].

b1b2-08

• In het kader zie je dat dit jouw tweede actie is. Als je op de chevron klikt kun je je vorige inlever momenten terug vinden.
• Klik weer op de knop [OK] om het af te sluiten.

Op deze manier lever je alle documenten/opdrachten in.
Verder maak je afspraken met je stagedocent wanneer je een bepaald document/opdracht moet inleveren.

Heb jij als ABI-student hierover vragen ?
Mail naar phm.donders-vandenbroek@avans.nl
Succes
Elly Donders (eLCO ABI)
ABI avansitem

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: