Blackboard Help

Een unavailable gebruiker binnen de Course weer available maken. (eLCO)

print

Een student kan voor zichzelf courses “onzichtbaar” maken (via unenroll)
in feite zet de student zichzelf daarmee binnen de Course of Community op “unavailable”.

Hierdoor kan de student zichzelf dus ook niet meer op deze Course/Community enrollen.

• Ga op jouw academie-tabblad naar het elco-dashboard klik daar op “Course (of Organization) overzicht
• Zoek de Course/Community op
• Gevonden? Klik op het [Course ID]
• Klik nu op [Quick enroll]
Er verschijnt een pop-up dat je “Leader/Instructor” rechten krijgt, klik hier op [OK]
Zo kom je als elco met “Leader” rechten binnen op de community en kun je de userstatus aanpassen.
Klik dus op [Users]

Zoek de user op, klik rechts van diens naam op de chevron en klik op [Change user’s availability…]

Kies nu [Yes]

Klik nu op [Submit]

Hiermeekomt de Course weer zichtbaar voor de student.
avansitem

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: