Blackboard Help

Bestanden verplaatsen naar een andere map

print
Klik op het tabblad [Content]

Klik de map aan waarin de bestanden staan.
(In ons voorbeeld is dit “Mapje”)


Vink de bestanden aan welke je wilt gaan verplaatsen en klik op de knop [Move].
Nu komt het onderstaande scherm in beeld, waarbij nogmaals wordt opgesomd welke bestanden je wilt gaan verplaatsen.

  • Klik op [Browse] om naar de locatie te bladeren waar je jouw bestanden heen wenst te verplaatsen.
  • Klik het rondje aan (Radio-button) links van de “doelmap” waarin je jouw bestanden wilt plaatsen.
  • Klik nu op [Submit]
    Onderstaande scherm komt nu in beeld.


(In ons voorbeeld verplaatsen we de bestanden naar een map genaamd “mapje2”)

Je kunt hier de optie aanvinken om eerder geplaatste bestanden met een zelfde naam te overschrijven, kijk hier wel mee uit tenslotte is een foutje snel gemaakt en dan is het bestand overschreven (het oude bestand is dan weg)

Klik nu op [Submit]
De paarse balk is een bevestiging dat jouw verplaats-actie succesvol is verlopen.

Je ziet in ons voorbeeld ook dat het mapje nu leeg is, aangezien alle bestanden naar de andere map verplaatst zijn.
avansitem

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: