Blackboard Help

BbOld Archivering

Zelf archiveren bestanden van BbOld vóór 1 augustus 2017
Vanaf schooljaar 2016-2017 maken we gebruik van een schoon Blackboard. Tot 1 augustus 2017 kan iedereen via bbold.avans.nl nog informatie ophalen uit de courses die lopen tot en met schooljaar 2015-2016. Na 1 augustus zal deze oude omgeving definitief verdwijnen. Om toch te kunnen blijven beschikken over oude content en ingeleverd werk, volgen hieronder een aantal links die verwijzen naar instructies voor studenten en docenten.

Course content BbOld (voor studenten)
Course content BbOld (voor docenten)
Archiefbestanden BbOld (voor Elco’s)

Voor studenten die nog vakken moeten herkansen of bestanden willen bewaren (denk aan ingeleverde opdrachten en portfolio’s) is het ook van belang om bovenstaande aanwijzing goed door te nemen.

De informatie van de courses die in het schooljaar 2016-2017 zijn gebruikt, blijven toegankelijk via bb.avans.nl.

Tijdelijk terugzetten van courses
Op speciaal verzoek kunnen na 1 augustus 2017 tijdelijk courses vanuit een archief in een Blackboardomgeving teruggezet worden (denk aan bv. accreditaties). Dit verzoek kun je indienen via de Elco van jouw academie. Hiervoor is een speciale procedure ontwikkeld.

NB. Per academie worden alle courses vanaf 2010-2011 ook zodanig gearchiveerd dat het mogelijk is om in een mappenstructuur de inhoud van de courses te bekijken. Deze archiefbestanden worden in de zomervakantie gemaakt en komen in het bezit van de Elco van de academie.

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de Elco van jouw academie. Klik hier voor het Elco-overzicht.

%d bloggers like this: