Blackboard Help

Attempt

Clear attempt / poging verwijderen

Een student heeft een opdracht ingeleverd, welke fout was. De instructor/docent wil de student de gelegenheid geven om het document opnieuw aan te bieden, dit is mogelijk door de poging … Lees hier verder...

Hoe submit je een student attempt, als docent ?

Soms gaat er iets mis tijdens het afnemen van een toets. Dit kan velerlei oorzaken hebben. Hoe dan ook, de student kon niet op “Submit/Verzenden” klikken, maar heeft wel zijn … Lees hier verder...