Blackboard Help

Community

Een Course/Community uit mijn lijst verwijderen

Kan ik zelf een Course/Community uit mijn lijst verwijderen?

Via de tool CourseList (unenroll) (in de module ‘Handige Blackboard- en Onderwijs links’) kun je de zichtbaarheid van je Course/Community lijst … Lees hier verder...

Map / item / bestand verwijderen uit een Course of Community.

In Blackboard kun je zowel losse items als ook hele mappen met bestanden verwijderen.

  1. Open de cursus of community waaruit je een item of map met inhoud wilt verwijderen.
  2. Klik
Lees hier verder...