Blackboard Help

Delen

Het A-B-C van het Portfolio maken….

Het Portfolio is te vinden onder het “Global Navigation Menu” rechtsbovenin

Volg deze methode exact op en voorkom de meest voorkomende problemen. Klik op [jouw naam] (In ons Lees hier verder...

Gedeeld portfolio verwijderen uit de lijst ontvangen portfolios

Hoe verwijder je een met jou “gedeeld” portolio uit jouw overzicht, “ontvangen portfolios / received portfolios”? Ga naar je Portfolio via het Global Navigation Menu

Lees hier verder...

Portfolio delen met een andere Blackboard gebruiker.

Hoe deel je jouw portolio met iemand? Ofwel hoe lever je het portfolio in? Ga naar je Portfolio via het Global Navigation Menu

Klik op [Tools] Klik op … Lees hier verder...

Bestanden delen met anderen (NL–NL)

Je kunt in de Content Collection bestanden met anderen delen. Ga naar een map of bestand in de Content Collection (Klik hiertoe op het tabblad “Content”)

Lees hier verder...

Bestanden delen met anderen (NL – ENG)

Je kunt in de Content Collection bestanden met anderen delen. Hiertoe ga je naar een map of bestand in de Content Collection (Klik hiertoe op het tabblad “Content”)

Lees hier verder...