Blackboard Help

Item

Het A-B-C van het Portfolio maken….

Het Portfolio is te vinden onder het “Global Navigation Menu” rechtsbovenin

Volg deze methode exact op en voorkom de meest voorkomende problemen. Klik op [jouw naam] (In ons Lees hier verder...

Item (the complete story)

Werken met een Item binnen een Course/Community Deze pagina bevat alle beschikbare Jukebox instructies over Item’s binnen Blackboard.

Binnen een item kun je tekst en afbeeldingen opnemen om zodoende informatie … Lees hier verder...

Afbeeldingen gebruiken in een item (NL – ENG)

Je kunt op drie manieren een afbeelding voor gebruikers zichtbaar maken: Als maker / eigenaar kan je pas een item toevoegen als de [Edit Mode is] op [On] staat.

  1. De
Lees hier verder...

Map / item / bestand verwijderen uit een Course of Community.

In Blackboard kun je zowel losse items als ook hele mappen met bestanden verwijderen.

  1. Open de cursus of community waaruit je een item of map met inhoud wilt verwijderen.
  2. Klik
Lees hier verder...

Item Analysis

Wat is “Item Analysis”? Item analysis meet hoe effectief jouw test is. Bekijk de filmpjes hieronder, voor de werking van deze functie.

Item Analysis werkt uitsluitend op “recht-toe recht-aan” tests. … Lees hier verder...

Een item bewerken (NL – NL)

Je kunt alle items bewerken binnen een cursus in Blackboard.

Open een cursus die jij beheert. (bijvoorbeeld via tablad “Courses”)

Je kan pas een item bewerken als de [Bewerkingsmodus] op Lees hier verder...

Een item maken (NL-NL)

Je kunt een item maken in een cursus binnen Blackboard en zo content beschikbaar stellen voor gebruikers in je cursus.

Je kunt pas een item toevoegen als de [Bewerkingsmodus] op Lees hier verder...

Een item kopiëren (NL – ENG)

Je kunt vanuit een cursus een item in binnen dezelfde cursus, of naar een andere cursus kopiëren.

Als cursusleider of cursusbouwer kun je pas item kopiëren als de [Edit mode] Lees hier verder...

Een item verplaatsen (NL – ENG)

Je kunt een item dat gemaakt is, verplaatsen in een cursus binnen Blackboard.

Dit kun je uitsluitend doen indien de [Edit modeop [On] staat. 

Lees hier verder...

Een map, item, bestand verwijderen uit het Content system.

Binnen het Blackboard Content system kun je zowel losse items als ook hele mappen met bestanden verwijderen.

Klik op het tabblad [Content].

Alleen daar waar je de juiste rechten … Lees hier verder...