Blackboard Help

Verwijderen

Export zips uit Course-content verwijderen

Bij het exporteren van Course inhoud van Course A naar Course B en bij het exporteren van vragenpools en tests blijven er zip-bestanden achter in de course-content van waar uit … Lees hier verder...

Een Course/Community uit mijn lijst verwijderen

Kan ik zelf een Course/Community uit mijn lijst verwijderen?

Via de tool CourseList (unenroll) (in de module ‘Handige Blackboard- en Onderwijs links’) kun je de zichtbaarheid van je Course/Community lijst … Lees hier verder...

Clear attempt / poging verwijderen

Een student heeft een opdracht ingeleverd, welke fout was. De instructor/docent wil de student de gelegenheid geven om het document opnieuw aan te bieden, dit is mogelijk door de poging … Lees hier verder...

Gedeeld portfolio verwijderen uit de lijst ontvangen portfolios

Hoe verwijder je een met jou “gedeeld” portolio uit jouw overzicht, “ontvangen portfolios / received portfolios”? Ga naar je Portfolio via het Global Navigation Menu

Lees hier verder...

Map / item / bestand verwijderen uit een Course of Community.

In Blackboard kun je zowel losse items als ook hele mappen met bestanden verwijderen.

  1. Open de cursus of community waaruit je een item of map met inhoud wilt verwijderen.
  2. Klik
Lees hier verder...

Een map, item, bestand verwijderen uit het Content system.

Binnen het Blackboard Content system kun je zowel losse items als ook hele mappen met bestanden verwijderen.

Klik op het tabblad [Content].

Alleen daar waar je de juiste rechten … Lees hier verder...